Орган по подтверждению
соответствия систем менеджмента

 

Раисова  

Нургуль  

     Акилбековна       

МЖ СРО Жетекшісі/ Сарапшы-аудитор

Сапа менеджменті жүйесінің, экологиялық менеджмент жүйесінің және энергия менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау.  

Еркегалиева

Айгуль

Ертайевна

Сарапшы-аудитор

Сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау.

Орлова

Евгения

Петровна 

        Сарапшы-аудитор  

Сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау.

Зенкова

Александра

Юрьевна 

    Сарапшы-аудитор  

Сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау.

Курманкулова

Жанар

Сериковна

Сарапшы-аудитор

Сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау.

Искандерова

Арай

Маратовна

Инспекциялық бақылау бойынша маман

Инспекциялық аудиттерді жоспарлау және өткізу жұмыстарын ұйымдастыру.

Садвакасова

Салтанат

Серикбековна

Сертификаттау бойынша                жетекші маман

Сәйкестік сертификаттарын дайындау;

Аудит бойынша бұйрықтар жасау, ҚЕБ есебін жүргізу;

Басқарушы Кеңес хатшысы

 Токтаров

Адылет

Дауренович

 

Жетекші маман

Инспекциялық аудиттерді жоспарлау және өткізу жұмыстарын ұйымдастыру.

Инспекциялық/ресертификаттау аудиттерін жоспарлау және өткізу жұмыстарын ұйымдастыру.